Bewijs

_De praktijk

‘We doen al zoveel onderzoek; we hebben onze omgeving goed in beeld’. Vier van de vijf organisaties waren positief verrast door de relevantie en toegevoegde waarde die The Context Indicator® oplevert.
– ‘Een ontwikkelpad naar meer relevantie voor onze markt’.
– ‘Stof voor gesprek met mijn collega’s en team’.
– ‘We werken nu heel doelgericht aan een betere positie in onze omgeving, volgend jaar doen we een 1-meting en gaan we zien op welke vlakken we ook daadwerkelijk zijn veranderd’.
– ‘We hebben nu een veel beter begrip van de belemmerende rol van de negatieve onderstroom in onze organisatie. Op basis daarvan hebben we medewerkers actiever betrokken bij veranderingen en hebben we meer draagvlak hiervoor gekregen’.

We kennen allemaal de organisaties die ‘de wedstrijd’ hebben verloren omdat ze onvoldoende inspeelden op hun omgeving: Nokia, Kodak, V&D, Free Record Shop….. En de organisaties die in de problemen zijn gekomen omdat zij maatschappelijke ontwikkelingen niet goed hebben ingeschat of op ‘transparantie en/of vertrouwen’ slecht scoren: De autobranche, de financiële wereld…..