Airbnb; van vernieuwer naar volger?

Airbnb wordt vaak als voorbeeld genoemd van nieuwe geslaagde businessconcepten. Terecht! Maar nu heeft hun reputatie een deuk gekregen door een issue dat ze niet goed in de smiezen hadden. Het tij keert dan snel. Zijn ze te laat met ingrijpen?

Wat is er aan de hand bij Airbnb? Het blijkt dat gekleurde mensen worden geweerd bij een aantal aanbieders van Airbnb-locaties. Dat is bij Airbnb ongeveer een jaar bekend. Airbnb heeft hierop te laat ingegrepen en de impact hiervan op haar reputatie en license to operate onderschat. Logisch dat andere platformen hierop inspelen en op de markt komen. Zoals NoirBnB.com voor gekleurde reizigers en Innclusive.com voor echt iedereen.

Het is afwachten wat de gevolgen zijn voor Airbnb, maar het issue had voorkomen kunnen worden door maatschappelijke ontwikkelingen en ervaringen van klanten vanuit diverse perspectieven te bekijken en te verankeren in de organisatie; in haar handelen en in haar communicatie. Zo voorkom je ongewenste reacties van de aanbieders van Airbnb-locaties; in dit geval op het gebied van racisme.

Dit issue heeft onherroepelijk reputatieschade voor Airbnb opgeleverd en dit kan zomaar leiden tot een minder snelle groei, krimp, een lager marktaandeel of tot minder omzet.

Conclusie: deze reputatieschade had voorkomen kunnen worden door de omgeving goed in kaart te hebben, een goede inschatting te maken van de impact van dit issue en het direct aan te pakken. Zo wordt de Licence to Operate niet onderuitgehaald.

MonkeyBlue maakt voor organisaties inzichtelijk hoe vaardig en volwassen zij omgaan met hun omgeving en wat hun impact is. Vervolgens gaan we samen met u aan de slag om issues snel aan te pakken. Dat komt uw eigen continuïteit ten goede!

Neem contact op met MonkeyBlue als u meer wilt weten; info@monkeyblue.nl of telefonisch op 020-4161116. Nanda Stouthamer of Maurits de Koning.