Als je goed naar de groep kijkt, zie je zo wat wel en wat niet werkt.

_Methodieken

MonkeyBlue heeft accreditaties, is opgeleid en heeft ervaring in:

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) is een wetenschappelijk gevalideerde methode en één van de meest gebruikte persoonlijkheidsinstrumenten ter wereld. Dit is in te zetten als instrument om sterke en wendbare teams te bouwen, om de samenwerking en communicatie binnen de organisatie en tussen teams te verbeteren, bij veranderings- en cultuurtrajecten en als onderdeel van individuele en –teamcoaching.

Management Drives meet de drijfveren van mensen. Hiermee kun je de prestaties verbeteren door de effectiviteit van medewerkers en teams te vergroten. Het geeft inzicht in de leidende denkpatronen en gewoontes van mensen en organisaties.

Agile en scrummaster. Agile is een manier van werken waarbij je het traditionele blauwdruk denken loslaat. Het is de filosofie van ‘see-feel-change’. Oftewel leren door doen. Het is een perfecte en flexibele methode voor veranderingen en projecten.

Gecertificeerd Individueel, Team en Organisatie Coach. Systeem- en oplossingsgericht.

TheoryU (Honor code EDX) van Otto Scharmer is een praktische verandermethode die je helpt om de belangrijkste uitdagingen aan te gaan. Belangrijk hierin is het opschorten van je oordelen, opnieuw richten van je aandacht, dat loslaten wat geen bijdrage meer levert bij de (nieuwe) wending die je kiest en afstemmen op en meebuigen met toekomstige mogelijkheden. Uitgangspunt is ‘energie volgt aandacht’. Richt je aandacht op dat wat je wilt realiseren en niet op dat wat je wilt vermijden.

Deep Democracy is een manier van faciliteren om duurzame besluiten te nemen met 100% draagvlak en om lastige groepsprocessen te hanteren en conflicten op te lossen. Er is nadrukkelijk aandacht voor ‘het andere geluid’. Ook is het goed in te zetten voor dialoogsessies en besluitvorming van grote groepen mensen binnen en buiten de organisatie.

Veel ervaring met veranderende organisaties.