Ons onderzoek en onze rating.

_TheContextIndicator® bepaalt de contextuele intelligentie van je organisatie. Als je die kent, kun je de juiste stappen nemen.

Hoe?

Elk project dat wij doen is maatwerk. In grote lijnen is onze aanpak als volgt:

Onze aanpak in drie stappen

_Stap 1: Constateren

We voeren het onderzoek TheContextIndicator® uit binnen de organisatie of voor één of meer teams, afhankelijk van de vraag. Het invullen van de online vragenlijst neemt per persoon 20 tot 30 minuten tijd. Binnen enkele weken krijg je de resultaten van TheContextIndicator® op al haar onderdelen in een heldere en toegankelijke rapportage. .

_Stap 2: Concluderen

In een presentatie aan de opdrachtgever en daarna het (management)team trekken we gezamenlijk conclusies. We zien de sterke kanten van de organisatie en leggen de vinger op de zere plek. Op basis hiervan kun je bepalen welke ambitie je nastreeft en de focus die je hiervoor kiest.

_Stap 3: Verbeteren

 In Context Sessies werken we met medewerkers en management aan het realiseren van deze ambities.

Het onderzoek kan als 0-meting en 1-meting worden ingezet.
Na Stap 2 kunnen de resultaten worden getoetst bij externe belanghebbenden; komen de resultaten overeen of is er een gat tussen de visie van medewerkers en management met die van belanghebbenden.

Validatie

We zijn trots op ons onderzoek: ieder onderdeel is gebaseerd op nationaal en internationaal gevalideerd onderzoek. De faculteiten Sociologie en Psychologie van de Universiteit van Leiden in PIP Advice van de TU Twente hebben ons onderzoek gevalideerd.

Het Contextmodel vormt de ruggengraat van ons onderzoek. Het geeft aan op welke aspecten je kunt sturen om relevant te blijven. De kern van het Contextmodel is de maatschappelijke bijdrage zoals die door medewerkers en belanghebbenden wordt ervaren. Hoe relevant is die bijdrage en hoe vertaalt die zich in strategie, cultuur en doen en laten. Wordt je organisatie als open en betrouwbaar gezien? Vertaalt dit zich in een reputatie die haar toekomt? En welke onderstroom en patronen zijn er in- en extern? Ondersteunen deze de gewenste koers en veranderingen of werken ze juist contraproductief? Uiteindelijk bepaalt het gedrag van je organisatie haar bestaansrecht.
Naast een overall rating van de contextuele intelligentie van je organisatie krijg je deze rating ook op alle onderdelen van het Contextmodel, op de drie pijlers Betrokkenheid, Krachtenveld en Vaardigheden en op 20 categorieën daaronder. Zo kun je met chirurgische precisie bepalen waar je kunt verbeteren.
De rating van de contextuele intelligentie noemen we TheContextFactor®. Deze presenteren we in het ontwikkelmodel van Nolan & Norton. Dit geeft het meest effectieve ontwikkelpad van je organisatie aan. Je gaat naar de volgende trede in het model als je alle aspecten tot eenzelfde niveau hebt gebracht. Daarna kun je de volgende stap zetten. TheContextFactor® van je organisatie laten we zien op een schaal van 80 tot 140.