Ons onderzoek en onze rating.

_TheContextIndicator® bepaalt TheContextFactor® van jouw organisatie. Als je die kent, kun je de juiste stappen nemen.

Hoe?

Elk project dat wij doen is maatwerk. In grote lijnen is onze aanpak als volgt:

Onze aanpak in drie stappen

_Stap 1: Constateren

We voeren het onderzoek TheContextIndicator® uit binnen de organisatie of het team. Binnen enkele weken krijg je de resultaten van onze rating TheContextFactor® op al haar onderdelen in een heldere en toegankelijke rapportage. .

_Stap 2: Concluderen

In een presentatie aan de opdrachtgever en daarna het (management)team trekken we gezamenlijk conclusies. We zien de sterke kanten van de organisatie en leggen de vinger op de zere plek. Op basis hiervan kun je bepalen welke ambitie je nastreeft en de focus die je hiervoor kiest.

_Stap 3: Verbeteren

 In Context Sessies werken we met medewerkers en management aan het realiseren van de ambities om TheContextFactor® te verhogen.

Het onderzoek kan als 0-meting en 1-meting worden ingezet. Na Stap 2 kan een check worden gedaan onder belanghebbenden; kloppen de resultaten of is er een gat tussen de visie van medewerkers en management met die van belanghebbenden.

Validatie

PIP Advice van de TU Twente heeft de wetenschappelijke grond onder elk onderdeel van TheContextIndicator® gevalideerd (2016). De onderdelen van het onderzoek die betrekking hebben op Betrokkenheid en Bevlogenheid zijn daarnaast gevalideerd door de Universiteit van Leiden (2012).

Het gedrag van je organisatie bepaalt in grote mate je License to Operate. Elementen die daarbij doorslaggevend zijn: In verbinding staan met je omgeving – Dit vertalen naar de kern: je Purpose, je Missie, Visie & Strategie, Mens & Cultuur en vooral ook je Doen & Laten – Transparant zijn over wat er voor je omgeving toe doet - En bewijzen dat je te vertrouwen bent.
De trap waarin TheContextFactor® wordt gepresenteerd, is gebaseerd op het ontwikkelmodel van Nolan & Norton. Dit model geeft het meest effectieve ontwikkelpad van je organisatie aan. Je gaat naar de volgende trede in het model als je alle aspecten tot eenzelfde niveau hebt gebracht. Daarna kun je de volgende stap zetten. De rating van de Contextuele Intelligentie van je organisatie toont zich in een schaal van 80 tot 140.
Naast de overall rating op TheContextFactor®, krijg je een rating op drie hoofd- en 20 subcategoriën. Zo kun je met chirurgische precisie bepalen waar je kunt verbeteren.