Als je weet waar je staat, weet je ook waar je heen wilt.

Hoe sta je in contact met jouw omgeving? Wat is de impact van jouw doen en laten? Hoe speel je in op maatschappelijke veranderingen? En hoe voorkom je dat ingesleten patronen de wendbaarheid van je organisatie belemmeren? Kortom: Lever je de prestaties die van jouw organisatie gevraagd, verlangd en verwacht worden, of blijf je hierin achter? MonkeyBlue helpt organisaties en teams om omgevingsbewust te zijn en te handelen. Met een sterkere Reputatie en een hogere License to Operate als gevolg.

_TheContextIndicator®; impact door inzicht

De kern van het aanbod van MonkeyBlue is TheContextIndicator®. Dit onderzoek geeft zicht op het krachtenveld waarbinnen een organisatie opereert en hoe vaardig en wendbaar zij is om hierop in te spelen. Zo zie je in één oogopslag waar de belemmeringen en verandercapaciteiten van een organisatie liggen om de verbinding met haar omgeving te verbeteren of herstellen.

Met behulp van de TheContextIndicator® kan de organisatie haar verbeteraanpak met chirurgische precisie bepalen. Wendbaar. Want de wereld verandert. Sneller dan ooit. We constateren in korte tijd waar de crux zit, gieten aanbevelingen niet in beton maar in rubber en we monitoren. Zo kan een organisatie blijven meebewegen met nieuwe ontwikkelingen.

Lees verder Sluit

Als je niet meebeweegt, sta je stil.

Het is duidelijk: organisaties die zichzelf opnieuw uitvinden, hebben de juiste troeven in handen voor een sterke toekomst. Als vliegwiel hiervoor heeft MonkeyBlue TheContextIndicator® ontwikkeld; dit onderzoek geeft aan hoe volwassen en vaardig je met je omgeving omgaat en of de waarden die je als organisatie en management belangrijk vindt, worden gedeeld door je medewerkers, klanten en belanghebbenden. Heel nauwkeurig kan je vervolgens aan de slag om aan een meer impactvolle en relevante organisatie te bouwen.

Ons onderzoek TheContextIndicator® is gebaseerd op gevalideerd wetenschappelijk onderzoek.

_Hoe werkt het?

Via een persoonlijke link bieden we de vragenlijst van TheContextIndicator® anoniem aan bij de medewerkers van je organisatie of team. Zo borgen we dat alle kennis wordt benut. In een volgende stap spiegelen we de beleving van de medewerkers aan die van klanten en belanghebbenden.

Wij komen snel met een heldere en handzame rapportage en bepalen samen een verbeteraanpak. Want als je wendbaar wilt zijn, moet je snel kunnen handelen.

 

Lees verder Sluit

In de spiegel zie je niet hoe anderen je zien.

Een spiegel voorhouden, is makkelijk. Maar om het hele plaatje te zien, moet je kijken naar alles wat er om je heen gebeurt. Om zo te begrijpen hoe mensen reageren op het handelen van jouw organisatie. Op welke aspecten acteer je sterk en welke zaken kun je verbeteren om als organisatie interactief en impactvol te worden en te blijven.

_TheContextFactor® is onze rating. Het geeft aan hoe contextueel intelligent je organisatie handelt op een schaal van 80 tot 140.

TheContextFactor® is gebouwd op drie pijlers Betrokkenheid, Krachtenveld en Vaardigheden met daaronder 20 categorieën. Je krijgt bijvoorbeeld een rating op License to Operate; ofwel hoe staat het met het bestaansrecht van jouw organisatie. Ook wordt duidelijk in welke mate je organisatie Agile denkt en werkt en hoe goed ze is in het Managen van verwachtingen.

  1. TheContextFactor® geeft per categorie aan of je als organisatie of team laag, matig, voldoende of hoog contextueel intelligent handelt. Op basis hiervan kan een organisatie een helder verbeterpad bepalen. Zonder ellenlange trajecten.

 

Lees verder Sluit

Je krijgt de boel aan de praat als je naar iedereen luistert.

Je komt verder als je weet wat er speelt. Met de resultaten van TheContextIndicator® brengen wij het gesprek op gang. Met alle betrokkenen. Met de ja-knikkers en belanghebbenden. Maar ook de niet-durvers, kritische geesten, bouwers en geboren vernieuwers. Zo brengen we de boel in beweging en werken we aan oplossingen. Dat doen we in ContextSessies.

_ContextSessies. Een routemap vol mooie en minder mooie kanten.

TheContextFactor® is de leidraad voor onze verbeteraanpak. In ContextSessies gaan we samen met je organisatie of team aan de slag.

Onze expertise hierin is het doorbreken van belemmerende patronen, het voorkomen van een onderstroom en het vlot trekken van een cultuur- en gedragsverandering, het aanleren van nieuwe vaardigheden via team- en persoonlijke ontwikkeling en deze vertalen naar het doen en laten van je organisatie.

Resultaat: het doel van alles wat je doet, wordt helder, de strategie wordt aangescherpt en het contact met je omgeving verbetert; al werkenderwijs verhoog je TheContextFactor® van je organisatie.

_Methodieken.

Soms gebruiken we interventies en methodieken actief, maar ook vaak onderliggend. Het gaat ons om het resultaat voor de organisatie en niet om de methode.

 

Lees verder Sluit

Van Reputatie naar License to Operate.

_Wie je bent moet in lijn zijn met wat je zegt en wat ze van je verwachten.

Door onze ervaring en achtergrond weten we hoe belangrijk het is dat de perceptie van klanten en belanghebbenden in evenwicht is met de organisatie-identiteit en gestelde doelen. Dat je transparant bent over je doen en laten en bewijst dat je het vertrouwen waard bent.

We spiegelen hierop en ontwikkelen strategieën om de prestaties en communicatie van de organisatie in lijn te brengen met de vraag van de omgeving.

_Van tell me, trust me naar proof me.

Een snel veranderende omgeving vraagt een organisatie die zich aanpast. Daar past een cultuur bij die deze veranderingen omarmt en de verbinding met haar omgeving als uitgangspunt neemt.
We begeleiden organisaties hierbij door inzicht te geven in het effect van de huidige cultuur op de manier waarop de wereld naar je organisatie kijkt.

_Je kunt ons inzetten bij:

 • Een identiteits- of vertrouwenscrisis.
 • Het begeleiden van een cultuur- en gedragsverandering.
 • Het klankborden in onderwerpen die betrekking hebben op het handelen van organisaties in gevoelige issues.
 • Het begeleiden van een stakeholderdialoog.
 • Onze advisering op stakeholder en issuemanagement.
Lees verder Sluit

De vraag is niet wanneer u ons inschakelt.

_De vraag is waarom u ons inschakelt.

 • U dacht met de juiste mensen in gesprek te zijn. Toch bent u verrast door negatieve reacties op uw organisatie. Wat is er aan de hand?
 • U heeft de indruk dat het vertrouwen in uw organisatie vermindert. Hoe krijgt u boven water waar dit aan ligt?
 • U ziet dat uw doelgroepen vaker gebruik maken van de diensten van uw concurrenten. Wat kunnen we hieraan doen?
 • U heeft de indruk dat problemen niet altijd adequaat worden opgelost. Dit kost uiteindelijk meer geld dan het oplevert. Wat moeten we anders doen?
 • U gelooft dat waarde toevoegen voor uw omgeving ook winst oplevert. Maar wat voegt mijn organisatie nu precies toe en hoe maak ik dat helder?
 • U merkt dat uw missie, visie en strategie aan een update toe zijn. Hoe stemt u dit beter af op uw omgeving en hoe betrekt u uw medewerkers hierbij?
 • U wilt de kracht van de Raad van Commissarissen optimaal benutten. Hoe kunt u hen zodanig zicht geven op de context van uw organisatie dat ze geprikkeld worden andere vragen te stellen?
 • U wilt dat uw afdelingen er beter in slagen om de buitenwereld naar binnen te halen. Hoe kunt u dit realiseren?
Lees verder Sluit

_En dit levert het op.

  • Een hogere TheContextFactor® van de organisatie.
  • Betrokken en bevlogen medewerkers die de doelen van de organisatie in- en uitademen en impact creëren
  • Een hogere License to Operate, een sterkere Reputatie en daarmee betere resultaten.

Kortom: een organisatie die relevanter is, meer waarde toevoegt, meer zingeving geeft aan medewerkers en een betere positie krijgt in haar omgeving.

MonkeyBlue werkt voor organisaties met ambities; die willen toevoegen.

_Hier werken we voor. En dat het werkt… daar doen we het voor.

ABNAMRO, Achmea, Ahold, Alliander, De Nederlandsche Bank, Dienst Landelijk Gebied, EBN Olie & Gas, FMO, Gemeente Den Haag, Gemeente Bloemendaal, ING Bank, KNHG beroepsorganisatie voor historici, Nederlandse Vereniging van Banken, Nuon, NS, PostNL, Rabobank, Royal Bank of Schotland, Robeco, SNS Bank, Vermilion Energy Nederland, VU Universiteit, Zorg en Zekerheid.

Ons werk is vertrouwelijk. Referenties verstrekken we in overleg met onze klanten.

Lees verder Sluit

Organisaties met een hoger doel, scoren beter.

Uit Harvard onderzoek ⃰ blijkt dat 61% van de organisaties niet of onvoldoende werkt aan een hoger doel (purpose, de betekenis achter je doel). Temeer belangrijk omdat bijna 90% van de CEO’s van organisaties aangeven dat een duidelijk geformuleerd doel positieve effecten heeft op de prestaties van de organisatie. Het werken aan ‘de purpose’ van een organisatie is een krachtig én onderschat instrument.

Zorg er dus voor dat je jouw doel helder formuleert, toetst op relevantie en aanscherpt als jouw omgeving dit vraagt. Volgens MonkeyBlue word je als organisatie succesvoller als je in jouw doel je maatschappelijke verantwoordelijkheid, rol en bijdrage meeneemt. Wij helpen daarbij.

Research: The business case for purpose – Harvard
Financial Times – January 24, 2016, ‘Companies with a purpose beyond profit tend to make more money’

Lees verder Sluit

Als je in je kracht staat, ben je op je mooist.

Op het moment dat een Mandrilaap leider wordt, verandert de kleur. Blauw en rood. Prachtig.

Ook als organisatie kun je leider zijn of wil je dat worden en blijven. En dan is het zaak dat je op de juiste manier handelt. Op een natuurlijke manier respect afdwingt bij je omgeving. Gewaardeerd wordt. Zodat je ertoe doet. En je jezelf op de mooiste manier aan de buitenwereld blijft tonen. Dat is de gedachte achter MonkeyBlue. En dat is waar wij ons voor inzetten.

Lees hier onze laatste blog

Hallo, ik ben Nanda Stouthamer

‘Ik ben een manager pur sang: ik plaats zaken altijd in hun context. Dan zie je het grotere plaatje en begrijp je hoe het systeem van een organisatie of branche werkt. Zo herken je niet-functionele patronen die het doorbreken waard zijn. Zo ben je in staat in andermans schoenen te stappen en te zien voor welke opdracht je staat. En kun je jouw eigen context bekijken en formuleren welke kansen daar liggen.’

_Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.

Interimmanager, hoofd communicatie, strategisch adviseur en coach voor het bedrijfsleven (Rabobank, Nuon, PostNL) en voor de publieke zaak (EBN, Alliander, Gemeente Den Haag). Gespecialiseerd in vraagstukken op het snijvlak van missie, strategie, verandermanagement en reputatie. Regelmatig gaat het hierbij om gevoelige issues. Ik heb oog voor het ontwikkelen van talent en ben gericht op resultaat en relatie. Stevig en rustig in tijden van crisis. Gepassioneerd in het versterken van de kracht van organisaties.

Lees verder Sluit

… en ik ben Maurits de Koning

‘Mijn visie is dat als organisaties een duidelijk doel nastreven en een maatschappelijke bijdrage leveren vanuit een visie en oprecht motief, de prestaties vanzelf volgen. Hoe je dat kunt realiseren, daar ga ik graag op een faciliterende wijze de dialoog over aan. Ik daag uit, spiegel en inspireer. Met als doel nieuwe stappen te kunnen zetten naar een beter resultaat. Wanneer je meerdere belangen dient, verdien je meer in de breedste zin van het woord. Durf daarvoor uit je eigen wereld te stappen en van buitenaf naar het functioneren van jouw organisatie te kijken. Maak je waar wat je naar buiten belooft?’

_Wie goed doet, wie goed ontmoet.

Mijn carrière begon in de communicatie. Eerst bij internationale reclamebureaus, daarna als interimmanager. Mijn specialiteit is in deze functies het onder woorden brengen van de positionering van organisaties en het vertalen hiervan in vernieuwende concepten. In 2001 startte ik Comformation: een bureau voor bemiddeling van interim communicatieprofessionals. Ik zet mensen en teams in hun kracht in de omgeving waarin zij een bijdrage kunnen en willen leveren. Ik houd van mensen die kritisch naar zichzelf durven kijken en de handschoen oppakken.

Lees verder Sluit