Als je weet waar je staat, weet je ook waar je heen moet.

Hoe sta je in contact met jouw omgeving? Denkt de buitenwereld hetzelfde over de organisatie als je zelf denkt? Wat is de impact van jouw doen en laten? Hoe speel je in op nieuwe wet- en regelgeving of technologische en maatschappelijke veranderingen? Lever je de prestaties die van jouw organisatie worden gevraagd, verlangd en verwacht?

Monkey/Blue helpt organisaties omgevingsbewust te zijn en te handelen. Met een sterkere reputatie en betere resultaten als gevolg.

_The Context Factor®, impact door inzicht

De kern van het aanbod van Monkey/Blue is ‘The Context Factor’; een methodiek die in één oogopslag inzichtelijk maakt hoe vaardig en volwassen je organisatie omgaat met haar omgeving; het bepaalt het C-IQ* van jouw organisatie. Om dit C-IQ te verhogen, werken we met een aanpak op maat. Gewoon dat wat nodig is om tot een duurzame verbetering te komen. Al ons onderzoek, advies, coaching en training is erop gericht om de organisatie Contextproof te maken.

*Context IQ

Lees verder Sluit

Als je in je kracht staat, ben je op je mooist.

Op het moment dat een Mandrilaap leider wordt, verandert de kleur. Blauw en rood. Prachtig.

Ook als organisatie kun je leider zijn of wil je dat worden en blijven. En dan is het zaak dat je op de juiste manier handelt. Op een natuurlijke manier respect afdwingt bij je omgeving. Gewaardeerd wordt. Zodat je ertoe doet. En je jezelf op de mooiste manier aan de buitenwereld blijft tonen. Dit is de gedachte achter Monkey/Blue.

In de spiegel zie je niet hoe anderen je zien.

Een spiegel voorhouden, is makkelijk. Maar om het hele plaatje te zien, moet je kijken naar alles wat er gebeurt. Om zo te begrijpen hoe mensen reageren op het handelen van jouw organisatie. Op welke aspecten acteer je sterk en welke zaken kun je verbeteren om als organisatie interactief en impactvol te worden en te blijven. The Context Factor geeft het hele plaatje.

_The Context Factor®; bepaal het C-IQ van jouw organisatie.
Als je die kent, kun je de juiste stappen nemen.

The Context Factor® maakt in één oogopslag inzichtelijk hoe vaardig en volwassen je organisatie omgaat met haar omgeving op drie onderdelen:

 1. Context Speelveld – In welke mate heeft de organisatie haar speelveld in kaart
 2. Context Betrokkenheid – Meet de bevlogenheid van medewerkers en of zij voldoende aangelijnd zijn met de doelen van de organisatie en haar omgeving
 3. Context Vaardigheden – Meet de vaardigheid van medewerkers, teams en organisatie om omgevingsbewust te handelen

Deze drie factoren bepalen gezamenlijk het C-IQ van de organisatie. Naarmate het C-IQ van de organisatie hoger wordt, groeit haar License to Operate.

 

Lees verder Sluit

Als je niet meebeweegt, blijf je stilstaan.

We helpen organisaties om mee te bewegen met haar omgeving. Dat is spannend en uitdagend. Maar ook van cruciaal belang. Want de wereld verandert. Sneller dan ooit. Daarom gieten we veranderingen en aanbevelingen niet in beton, maar in rubber. Zodat je als organisatie kan blijven meebewegen met nieuwe ontwikkelingen.

_Contextproof

Op basis van de uitkomst van de QuickScan en/of The Context Factor bepaalt de organisatie haar focus voor verbetering.

Onze expertise is het vlot trekken van een cultuur en gedragsverandering, het aanleren van nieuwe vaardigheden via team- en persoonlijke ontwikkeling en het vertalen hiervan naar identiteit en communicatie. Kortom; we ontwikkelen strategieën die de relatie met de omgeving verduurzamen en prestaties verbeteren en leiden tot een betere license to operate.

We zetten de volgende interventies in:

_Context Speelveld:

 • Faciliteren van Context Sessies
 • Professionalisering van Issue- en Stakeholdermanagement
 • Professionaliseren van teams die bij uitstek een linking pin zijn tussen de omgeving en de organisatie
 • Bouwen aan een vertrouwensrelatie met de omgeving door dialoog te faciliteren en transparantie te stimuleren
 • Vertalen van externe ontwikkelingen naar de organisatie en haar aanbod
 • Doorbreken van belemmerende patronen
 • Benutten van het tegengeluid in en buiten de organisatie

_Context Betrokkenheid:

 • Contextproof en waarmaken Missie, Visie en Strategie
 • Bouwen aan een Contextproof Cultuur en Identiteit
 • Versterken van betrokkenheid en handelen van medewerkers
 • Faciliteren van ‘spiegelsessies’ met klanten, belanghebbenden

_Context Vaardigheden:

 • Gerichte training en coaching op het versterken van Context Vaardigheden
 • Executive coaching

 

Lees verder Sluit

Je krijgt de boel aan de praat als je naar iedereen luistert.

Je komt verder als je weet wat er speelt. Wij brengen het gesprek op gang. Met alle betrokkenen. Met de ja-knikkers en belanghebbenden. Maar ook de niet-durvers, kritische geesten, bouwers en geboren vernieuwers. Zo brengen we de boel in beweging. Dat doen we in Contextsessies.

_Context Sessies. Een routemap vol mooie en minder mooie kanten.

Context Sessies leveren verrassende inzichten en geven overzicht.

Samen met mensen uit de organisatie en eventueel klanten en andere belanghebbenden brengen we de in- en externe omgeving in kaart. En hoe zij kijken. Dat geeft bijvoorbeeld zicht op interne problemen die afstralen op de buitenwereld. Of er blijkt dat een organisatie meer weet over klanten dan over de eigen medewerkers. Vanuit dit inzicht ontdekt de organisatie blinde vlekken en sterke en zwakke kanten.

Resultaat: het doel van alles wat je doet, wordt helder, de strategie wordt aangescherpt en het contact met de omgeving verbetert; al werkenderwijs verhoog je het C-IQ van de organisatie.

_Je ziet het hele plaatje en krijgt antwoorden op vragen als:

 • Wat leeft en speelt er in de onderstroom van de organisatie en in hoeverre houdt die veranderingen tegen?
 • Met welke belanghebbenden praten we vaak maar wie zijn misschien wel belangrijker en vallen buiten ons vizier?
 • Welke percepties hebben belanghebbenden op onze organisatie? Sluit ons doel aan bij dat wat de omgeving van ons vraagt?
 • Hoe transparant zijn we eigenlijk over onze doelen en de manier waarop we die bereiken en welk effect heeft dat op onze reputatie en license to operate?
 • Welke issues zijn er en hoe gaan we hiermee om. Managen we die voldoende?
 • Hebben we voldoende zicht op ontwikkelingen en trends die onze organisatie raken?

 

Lees verder Sluit

Van Reputatie naar License to Operate.

Wie je bent moet in lijn zijn met wat je zegt en wat ze van je verwachten.

Wij zijn experts op het snijvlak van strategie en communicatie. Door onze ervaring en achtergrond weten we hoe belangrijk het is dat de perceptie van klanten en belanghebbenden in evenwicht is met de organisatie-identiteit en gestelde doelen.

We spiegelen hierop en ontwikkelen strategieën om de prestaties en communicatie van de organisatie in lijn te brengen met de vraag van de omgeving. Aan een sterke reputatie en hoge license to operate moet je continu en proactief werken. Het duurzaam invullen of herstellen van de relatie van de organisatie met haar omgeving is hier één van.

Een snel veranderende omgeving vraagt een organisatie die zich aanpast. Daar past een cultuur bij die veranderingen omarmt en de omgeving als uitgangspunt neemt.
We begeleiden organisaties in een cultuurverandering door zicht te geven in het effect van de huidige cultuur op de manier waarop de wereld naar je organisatie kijkt.

_Je kunt ons inzetten bij:

 • Een identiteits- of vertrouwenscrisis
 • Het begeleiden van een cultuur- en gedragsverandering
 • Het optimaliseren van de rol van stafafdelingen (afdeling communicatie en HR in het bijzonder) zodat zij een impactvolle bijdrage blijven leveren
 • Het klankborden in onderwerpen die betrekking hebben op het handelen van organisaties in gevoelige issues
 • Het begeleiden van een stakeholderdialoog bij gevoelige issues
 • Het formuleren van een visie op communicatie
 • Onze advisering op onderwerpen als reputatie-, stakeholder en issuemanagement
Lees verder Sluit

De vraag is niet wanneer u ons inschakelt.

_De vraag is waarom u ons inschakelt.

 • U wilt uw missie en visie aanscherpen en afstemmen met uw omgeving. Hoe gaat u dat doen? Hoe betrekt u uw medewerkers hierbij?
 • U wilt de kracht van uw Raad van Commissarissen optimaal inzetten. Hoe kunt u hun zodanig zicht geven op de context van uw organisatie dat ze geprikkeld worden andere vragen te stellen?
 • U gelooft dat waarde toevoegen voor uw omgeving ook winst oplevert voor uw organisatie. Maar wat voegt mijn organisatie nu precies toe en hoe maak ik dat helder?
 • U moet het roer omgooien. Maar u wilt dit doen in lijn met de doelen van uw organisatie. Hoe start u dit op? En hoe werkt u aan besluiten met draagvlak?
 • U heeft het gevoel dat u niet 100% aansluit bij uw belanghebbenden. En heeft u alle belanghebbenden wel in het vizier. Hoe krijgt u dit voor elkaar, hoe gaat u deze verbinding weer herstellen en wie betrekt u hierbij?
 • U bent verrast over negatieve reacties op uw organisatie uit uw omgeving. Wat is er fout gegaan en hoe herstelt u de relatie?
 • U wilt dat uw stafafdelingen er beter in slagen de buitenwereld naar binnen te trekken. Hoe kunt u dit gedrag stimuleren in uw organisatie?
 • U heeft het gevoel dat uw afdeling Communicatie niet voldoende meegaat met haar tijd. U vraagt zich af: doen ze nog wel de juiste dingen? Heeft onze communicatie genoeg impact? En hebben we nog wel de juiste capaciteit in huis om nieuwe rollen voor communicatie te formuleren en op te pakken?
Lees verder Sluit

_En dit levert het op

 • Een hoger C-IQ van de organisatie
 • In één oogopslag is inzichtelijk hoe vaardig en volwassen de organisatie omgaat met haar omgeving; The Context Factor
 • Een organisatie die staat voor wat ze waard is
 • Betrokken en bevlogen medewerkers die de doelen van de organisatie in- en uitademen en impact creëren
 • Een grote wendbaarheid en innovatief vermogen door goed te weten wat binnen en buiten de organisatie speelt. Dat kunnen vertalen naar relevante producten en dienstverlening
 • Een sterke reputatie en license to operate

_Hier werken we voor. En dat het werkt… daar doen we het voor.

 Monkey/Blue werkt voor organisaties met ambities. Ons werk is vertrouwelijk. Referenties verstrekken we in overleg met onze klanten.

_Voor wie hebben we gewerkt
ABNAMRO, Achmea, Ahold, Alliander, De Nederlandsche Bank, Dienst Landelijk Gebied, EBN Olie & Gas, FMO, Gemeente Den Haag, Gemeente Bloemendaal, ING Bank, KNHG beroepsorganisatie voor historici, Nederlandse Vereniging van Banken, Nuon, NS, PostNL, Rabobank, Royal Bank of Schotland, Robeco, SNS Bank, VU Universiteit, Zorg en Zekerheid.

Lees verder Sluit

Organisaties met een hoger doel, scoren beter.

Uit Harvard onderzoek ⃰ blijkt dat 61% van de organisaties niet of onvoldoende werkt aan een hoger doel (purpose, de betekenis achter je doel). Temeer belangrijk omdat bijna 90% van de CEO’s van organisaties aangeven dat een duidelijk geformuleerd doel positieve effecten heeft op de prestaties van de organisatie. Het werken aan ‘de purpose’ van een organisatie is een krachtig én onderschat instrument.

Zorg er dus voor dat je jouw doel helder formuleert, toetst op relevantie en aanscherpt als jouw omgeving dit vraagt. Volgens Monkey Blue word je als organisatie succesvoller als je in jouw doel je maatschappelijke verantwoordelijkheid, rol en bijdrage meeneemt. Wij helpen daarbij.

Research: The business case for purpose – Harvard
Financial Times – January 24, 2016, ‘Companies with a purpose beyond profit tend to make more money’

Lees verder Sluit

Hallo, ik ben Nanda Stouthamer

‘Ik ben een manager pur sang: ik plaats zaken altijd in hun context. Dan zie je het grotere plaatje en begrijp je hoe het systeem van een organisatie of branche werkt. Zo herken je niet-functionele patronen die het doorbreken waard zijn. Zo ben je in staat in andermans schoenen te stappen en te zien voor welke opdracht je staat. En kun je jouw eigen context bekijken en formuleren welke kansen daar liggen.’

_Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.

Interimmanager, hoofd communicatie, strategisch adviseur en coach voor het bedrijfsleven (Rabobank, Nuon, PostNL) en voor de publieke zaak (EBN, Alliander, Gemeente Den Haag). Gespecialiseerd in vraagstukken op het snijvlak van missie, strategie, verandermanagement en reputatie. Regelmatig gaat het hierbij om gevoelige issues. Ik heb oog voor het ontwikkelen van talent en ben gericht op resultaat en relatie. Stevig en rustig in tijden van crisis. Gepassioneerd in het versterken van de kracht van organisaties.

Lees verder Sluit

… en ik ben Maurits de Koning

‘Mijn visie is dat als organisaties een duidelijk doel nastreven en een maatschappelijke bijdrage leveren vanuit een visie en oprecht motief, de prestaties vanzelf volgen. Hoe je dat kunt realiseren, daar ga ik graag op een faciliterende wijze de dialoog over aan. Ik daag uit, spiegel en inspireer. Met als doel nieuwe stappen te kunnen zetten naar een beter resultaat. Wanneer je meerdere belangen dient, verdien je meer in de breedste zin van het woord. Durf daarvoor uit je eigen wereld te stappen en van buitenaf naar het functioneren van jouw organisatie te kijken. Maak je waar wat je naar buiten beloofd?’

_Wie goed doet, wie goed ontmoet.

Mijn carrière begon in de communicatie. Eerst bij internationale reclamebureaus, daarna als interimmanager. Mijn specialiteit is in deze functies het onder woorden brengen van de positionering van organisaties en het vertalen hiervan in vernieuwende concepten. In 2001 startte ik Comformation: een bureau voor bemiddeling van interim communicatieprofessionals. Ik zet mensen en teams in hun kracht in de omgeving waarin zij een bijdrage kunnen en willen leveren. Ik houd van mensen die kritisch naar zichzelf durven kijken en de handschoen oppakken.

Lees verder Sluit